Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
18 maj 2018

Szkolenie 29 maja 2018 r. - ZAPRASZAMY

SZKOLENIE CZŁONKÓW WSRM
w dniu 29 maja 2018 r. w godz. 18:10 - 20:50
(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: NIEKTÓRE ASPEKTY PODSTAW PRAWNYCH I MATEMATYCZNYCH WYCENY NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU DOCHODOWYM

WYKŁADOWCA: MGR INŻ. ZBIGNIEW BARANOWSKI, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

OPŁATY: członkowie WSRM mają wstęp wolny w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich


Pozostali uczestnicy szkolenia 50,00 zł dla osób z uprawnieniami
                                                61,50 zł dla osób bez uprawnień

 

PROGRAM SZKOLENIA
(4 godz. edukacyjne i 2 punkty szkoleniowe)

1. Wprowadzenie.
2. Podstawy prawne i metodologiczne wyceny w podejściu dochodowym.
3. Korelacje między przepisami prawnymi a technikami wyceny w podejściu dochodowym.
4. Uwagi do teorii i praktyki wyceny w podejściu dochodowym.

 

Back to top