Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
14 listopad 2018

Szkolenie 4 grudnia 2018 r. - Zapraszamy

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 4 grudnia 2018 r. w godz. 17:00 – 20:10

(gmach główny PW, sala nr 134)

 

TEMAT SZKOLENIA: Omówienie przepisów ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z dn. 7 sierpnia 2018 r., poz. 1496)

WYKŁADOWCA: mgr inż. Henryk Jędrzejewski, rzeczoznawca majątkowy

(uprawnienia zawodowe nr 1)

 

OPŁATY: członkowie WSRM mają wstęp wolny w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich

Pozostali uczestnicy szkolenia        100,00 zł dla osób z uprawnieniami

                                                            123,00 zł dla osób bez uprawnień

 

 

  1. Wprowadzenie w problematykę ustawy
  2. Lokalizacja inwestycji mieszkaniowych

1/ koncepcja urbanistyczno – architektoniczna

2/wniosek o ustalenie lokalizacji

3/tryb postępowania

4/ ustalenie lokalizacji

5/ regulacje dodatkowe

  1. Lokalizacja inwestycji towarzyszących
  2. Standardy lokalizacji i realizacji inwestycji

1/ standardy ustawowe

2/ standardy lokalne

  1. Pozwolenie na budowę

1/ pozwolenie na budowę, a uchwała lokalizacyjna

2/ pozwolenie na budowę, a ustawy ochronne 

3/ pozwolenie na użytkowanie budynków

  1. Zajęcia nieruchomości na cele infrastruktury

1/ przymusowe zajęcia

2/ odszkodowania

3/ sytuacje szczególne

  1. Zmiany w przepisach, przepisy przejściowe i końcowe

 

Czas trwania szkolenia: 4 godz. edukacyjne

Ukończenie szkolenia umożliwia przyznanie jego uczestnikowi 2 pkt.

Back to top