Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
28 maj 2018

Szkolenie 5 czerwca 2018 r. - Zapraszamy!

SZKOLENIE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 5 czerwca 2018 r. w godz. 18:10 - 20:50 (gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: OCENA EKONOMICZNA ZMIANY STANDARDU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU BIUROWEGO. MOŻLIWOŚĆ JEJ WYKORZYSTANIA W PODEJŚCIACH DOCHODOWYM I MIESZANYM WYCENY NIERUCHOMOŚCI

 WYKŁADOWCA: MGR INŻ. PIOTR KRYSIK, PRACOWNIK NAUKOWY WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

OPŁATY: członkowie WSRM mają wstęp wolny w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich

Pozostali uczestnicy szkolenia 50,00 zł dla osób z uprawnieniami

                                                   61,50 zł dla osób bez uprawnień

 

PROGRAM SZKOLENIA

(4 godz. edukacyjne i 2 punkty szkoleniowe)

 

  1. Wstęp. Europejskie unormowania prawne.
  2. Metody oceny efektywności ekonomicznej inwestycji w budownictwie.
  3. Rachunek efektywności inwestycji w zmianę standardu energetycznego budynku biurowego.
  4. Celowość uwzględnienia przy określaniu kosztów inwestycji budowlanych (nowo wznoszonych budynków oraz modernizacji istniejących).
Back to top