Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
21 wrzesień 2017

Seminarium szkoleniowe: ZMIANA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIMI ORAZ JEJ SKUTKI DLA FUNKCJONOWANIA ZAWODU RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

W DNIU 10 i 17 PAŹDZIERNIKA 2017 r. w godz. 18:10 - 21:00 (gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: ZMIANA USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIMI ORAZ JEJ SKUTKI DLA FUNKCJONOWANIA ZAWODU RZECZOZNAWSTWO MAJĄTKOWE

WYKŁADOWCA: Mgr inż. Henryk Jędrzejewski, rzeczoznawca majątkowy - uprawnienia zawodowe nr 1

 OPŁATY: członkowie WSRM wstęp wolny w ramach opłacanych na bieżąco składek członkowskich.

Uwaga! będziemy sprawdzać stan wpłat przed szkoleniem.

OSOBY SPOZA WSRM ODPOWIEDNIO:

200 zł  tytułem: uczestnictwo w seminarium  (opłata dla osób posiadających uprawnienia zawodowe)

246 zł (200 zł +23%VAT) tytułem: uczestnictwo w seminarium  (opłata dla osób bez uprawnień)*

                                                        PROGRAM SEMINARIUM CZĘŚĆ I (4 godz. edukacyjne)

 1. Zmiany dotyczące bezpośrednio funkcjonowania zawodu rzeczoznawstwo majątkowe.

2. Zmiany dotyczące bezpośrednio funkcjonowania zawodów pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami

3. Przepisy karne.

                                                            PROGRAM SEMINARIUM CZĘŚĆ II (4 godz. edukacyjne)

1. Zmiany zasad gospodarki nieruchomościami wpływające pośrednio na funkcjonowanie zawodów nieruchomościowych.

2. Przepisy przejściowe.

3. Zmiana innych ustaw.

Back to top