Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
06 grudzień 2018

Warsztaty 18 grudnia 2018 r. - Zapraszamy!

SEMINARIUM WARSZTATOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 18 grudnia 2018 r. w godz. 17:00 - 20:10

(gmach główny PW, sala nr 134)

 TEMATYKA WARSZTATÓW: PRAKTYCZNE SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS WYCENY NIERUCHOMOŚCI W PODEJŚCIU DOCHODOWYM

OSOBY PROWADZĄCE:

Prof. nzw. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, rzeczoznawca majątkowy

Mgr Grzegorz Szaraniec, rzeczoznawca majątkowy

 

 

Czas trwania warsztatów: 4 godz. edukacyjne

Ukończenie warsztatów umożliwi przyznanie ich uczestnikowi 2 pkt.

 

Celem warsztatów jest wskazanie sposobów rozwiązywania problemów najczęściej występujących podczas wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym. Zostaną podane konkretne przykłady – zadania obliczeniowe, które prowadzący seminarium będą rozwiązywali z udziałem uczestników seminarium. Uczestnicy proszeni są o posiadanie kalkulatorów.

Zakres warsztatów:

 - Teoria wartości pieniądza w czasie. Przyszła i aktualna wartość pieniądza.

 - Metody i techniki wyceny nieruchomości w podejściu dochodowym. Wskazanie sytuacji, w których rzeczoznawca prawidłowo dokonuje wyboru konkretnej metody i techniki.

 - Określanie stopy kapitalizacji i stopy dyskontowej. Położenie nacisku na współmierność dochodów i stóp w procesie wyceny. Praktyczne przykłady.

 - Modele wyceny a ich zastosowanie w praktyce.

Back to top