Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
28 maj 2019

Warsztaty 4 i 11 czerwca 2019 r. - ZAPRASZAMY!

SEMINARIA WARSZTATOWE CZŁONKÓW WSRM
w dniach 4 i 11 czerwca 2019 r. w godz. 17:00 - 20:10
(gmach główny PW, sala nr 315)

TEMATYKA WARSZTATÓW: TECHNOLOGIA BUDOWNICTWA: BUDYNKI, ELEMENTY BUDYNKÓW, RÓŻNE TECHNOLOGIE WZNOSZENIA BUDYNKÓW

OSOBA PROWADZĄCA: W zakresie przygotowania i przeprowadzenia merytorycznego: Dr inż. Wojciech Terlikowski Kierownik Zespołu Budownictwa Ogólnego na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej
W zakresie organizacji seminarium warsztatowego:
Mgr Kazimierz Rygiel
rzeczoznawca majątkowy, czł. zarządu WSRM ds. szkoleń

Czas trwania warsztatów: 8 godz. edukacyjnych
Ukończenie warsztatów umożliwi przyznanie ich uczestnikowi 4 pkt.

Celem warsztatów jest przypomnienie i pogłębienie wiedzy z zakresu budownictwa ogólnego – znajomości różnych rodzajów i elementów budynków oraz technologii wznoszenia budyn-ków.
Uczestnicy warsztatów, jeśli mają taką możliwość, proszeni są o przyniesienie laptopów.

Zakres warsztatów:
Budynki.
Klasyfikacja budynków ze względu na:
- przeznaczenie (mieszkalne, przemysłowe, biurowe, przemysłowe, rolnicze, usługowe, użyteczności publicz-nej),
- położenie (naziemne, podziemne),
- liczbę kondygnacji (przy okazji wyjaśnienie, co należy rozumieć pod pojęciem kondygnacji),
- ew. inne kryterium klasyfikacji.
Elementy budynku.
- Elementy nośne.
- Elementy niemające znaczenia konstrukcyjnego.
- Elementy wykończeniowe.
Oraz bardzo szczegółowo: fundamenty, ściany, stropy, schody, dachy, stropodachy i tarasy, pokrycia da-chowe, izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe.
Technologia budownictwa mieszkalnego i ogólnego.
- Budynki murowane.
- Budynki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych: wielkoblokowe, wielkopłytowe i szkieletowe.
- Budynki z betonu monolitycznego.
- Budynki z elementów metalowych.
- Budynki z elementów drewnianych i drewnopodobnych.
Technologia budownictwa przemysłowego (ogólnie).

Back to top