Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
11 wrzesień 2018

16.10.2018 r. powtarzamy I część warsztatów

 Szanowni Państwo,

Z  uwagi na ogromne zainteresowanie tematem warsztatów  "ZASTOSOWANIE METOD STATYSTYCZNYCH I EKONOMETRYCZNYCH W ANALIZIE RYNKU DOKONYWANEJ W CELU WYCENY NIERUCHOMOŚCI", Zarząd WSRM informuje, że w dniu 16 października 2018 r. zostanie powtórzona tematyka I części warsztatów

O terminie II części warsztatów poinformujemy niezwłocznie oddzielnym komunikatem!!!

Członkowie WSRM mają wstęp wolny w ramach opłacanych składek członkowskich.

Opłaty dla osób spoza WSRM wynoszą:

 - Rzeczoznawcy majątkowi  -  100 zł za każdy dzień uczestnictwa

 - Uczestnicy bez uprawnień - 100 zł + VAT (123 zł) za każdy dzień uczestnictwa

z koleżeńskim pozdrowieniem Zarząd WSRM

 

SEMINARIA WARSZTATOWE CZŁONKÓW WSRM
w dniu 16 października 2018 r. w godz. 17:00 - 20:10
(gmach główny PW, sala nr 134)

TEMATYKA WARSZTATÓW: ZASTOSOWANIE METOD STATYSTYCZNYCH I EKONOMETRYCZNYCH W ANALIZIE RYNKU DOKONYWANEJ W CELU WYCENY NIERUCHOMOŚCI - część I

OSOBA PROWADZĄCA: dr hab. Agnieszka Bitner-Fiałkowska, rzeczoznawca majątkowy

Czas trwania warsztatów: 8  godz. edukacyjnych (I i II części)
Ukończenie warsztatów (I i II części) umożliwi przyznanie ich uczestnikowi 4 pkt.

Celem warsztatów jest przeprowadzenie analizy rynku z wykorzystaniem metod statystycz-nych i ekonometrycznych. Analiza zostanie opracowana z wykorzystaniem rzeczywistych da-nych z rynku nieruchomości. Obliczenia będą wykonywane w programie Excel.
Uczestnicy warsztatów, jeśli mają taką możliwość, proszeni są o przyniesienie laptopów.

 

Back to top