Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
03 styczeń 2018

Zebranie szkoleniowe 23 stycznia 2018 r. ZAPRASZAMY!!!

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

w dniu 23 stycznia 2018 r. w godz. 18:10 - 21:00 (gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: III KONGRES NAUK SĄDOWYCH „STATUS BIEGŁEGO W POLSCE”

 WYKŁADOWCA: MGR INŻ. EWELINA CZECHAROWSKA, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY

 OPŁATY; dla  członków WSRM wstęp wolny w ramach opłacanych składek członkowskich, pozostali uczestnicy:

                                     50 zł dla osób z uprawnieniami państwowymi

                                    61,50 zł – bez uprawnień

 PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

 1. Biegły sądowy i opinia biegłego w postępowaniu sądowym. Wybrane zagadnienia

2. Wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród rzeczoznawców majątkowych – członków WSRM, sprawujących funkcję biegłego sądowego

3. Uchwała III Kongresu Nauk Sądowych

Back to top