Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
17 grudzień 2015

Szkolenie w dniu 12.12.2015 r.

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 12 grudnia 2015 r. (sobota) w godz. 9:00 - 16:10

Blue Tower- ul. Chmielna 85/87

Odpłatność:

50 zł/os. – członkowie WSRM niezalegający ze składkami członkowskimi

300 zł/os. – pozostali uczestnicy seminarium

Zgłoszeń prosimy dokonywać osobiście biurze WSRM lub pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dn. 8 grudnia br., a opłaty wnosić (również w tym terminie) osobiście w biurze WSRM albo przelewem lub przekazem bankowym na konto WSRM:

08 1050 1038 1000 0005 0126 3032

z podaniem tytułu: „Opłata za szkolenie dn. 12 grudnia 2015 r.”

W razie dużej liczby osób zainteresowanych uprzejmie powiadamiamy, że - w związku z ograniczoną liczbą miejsc w auli - obowiązywać będzie kolejność zgłoszeń i wpłat.

TEMAT:

PRAKTYKA WYBRANYCH CZYNNOŚCI

RZECZOZNAWCY MAJĄTKOWEGO

WYKŁADOWCA:

Zdzisław Małecki, rzeczoznawca majątkowy

***

PROGRAM SEMINARIUM (8 godz. edukacyjnych)

 1. OPŁATA JEDNORAZOWA (PLANISTYCZNA) PO ZMIANIE USTAWY

  O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

  (4 godz. eduk.)

  W obszarze tematu nastąpiły istotne zmiany prawne w następstwie odpowiednio:

 • Dn. 9 lutego 2010r, wyrok Trybunału Konstytucyjnego, sygn. akt P 58/08,
 • Dn. 15.lutego2010r, utrata mocy obowiązującej części postanowień art. 37 ust 1 ustawy o p.z.p., w następstwie wyroku T.K.,
 • Dn. 9 czerwca 2011r, zmiana ustawy o p.z.p. poprzez dodanie ust. 3a w art. 87,
 • Dn. 26 sierpnia 2011r., wykreślenie § 50 w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia       21 września 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

W ramach omawiania tematu dokonywana jest analiza ustalania opłaty jednorazowej z uwzględnieniem zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz zmienionych zasad czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb ustalenia tej opłaty. Analizowanych jest 6 przypadków uwarunkowań prawnych wyceny.

 1. OPŁATY ADIACENCKIE (4 godz. eduk.)

  Przedmiotem analizy będą opłaty adiacenckie przewidziane w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz zasady czynności rzeczoznawcy majątkowego dla potrzeb ustalenia tych opłat, z uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa, odpowiednio:

 • opłaty ustalanej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

 • opłaty ustalanej w związku ze scaleniem i podziałem nieruchomości,

 • opłaty ustalanej w związku podziałem nieruchomości

***

 1. Materiały szkoleniowe

W dniach poprzedzających seminarium uczestnicy otrzymają szczegółowe materiały szkoleniowe (ok. 115 stron wydruku) oraz materiały źródłowe (w wersji elektronicznej). O miejscu i terminie ich odebrania zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni odrębnie.

PYTANIA DO WYKŁADOWCY UPRZEJMIE PROSIMY, W MIARĘ MOŻNOŚCI, ZGŁASZAĆ WCZEŚNIEJ POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ NA ADRES Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Back to top