Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Informacje i materiały dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Przydatne dla kandydatów dokumenty do pobrania: 

Opłata za dziennik praktyk od 1 marca 2018 r.

Szanowni Państwo,

Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych będąca organizatorem praktyk zawodowych uprzejmie informuje, że od dnia 1 marca 2018 r. zmienia się opłata za wydanie dziennika praktyk i wynosić będzie 128,15 zł- kwota ta odpowiada 3 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 2017, ogłoszonego w Komunikacie Prezesa GUS z dn. 09.02.2018r.

Z poważaniem,

Biuro PFSRM

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Treść Rozporządzenia

Back to top