Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Informacje i materiały dla kandydatów na rzeczoznawców majątkowych

Przydatne dla kandydatów dokumenty do pobrania: 

Opłata za wydanie dziennika praktyki zawodowej w 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

Treść Rozporządzenia

Back to top