Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
21 grudzień 2017

Notatka PFSRM z konferencji uzgodnieniowej w sprawie stałego doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych

Back to top