Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
27 listopad 2017

Projekt rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych

Przedstawiamy treść projektu roporządzenia MIiB z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.

Back to top