Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
04 wrzesień 2017

Szkolenia PFSRM

Szanowni Państwo,

PFSRM zaprasza na szkolenia

 

1. WYCENA NAKŁADÓW DOKONANYCH PRZEZ POSIADACZY NIERUCHOMOŚCI w dniu 16 września 2017 ( w zał. Komunikat)

2. ANALIZA ZMIAN DOKONANYCH W USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2014r. DO 2017r.

w dniach  13-14 października 2017

http://pfsrm.pl/edukacja/item/41-analiza-zmian-dokonanych-w-ustawie-o-gospodarce-nieruchomosciami-w-okresie-od-1-stycznia-2014r-do-2017http://pfsrm.pl/edukacja/item/41-analiza-zmian-dokonanych-w-ustawie-o-gospodarce-nieruchomosciami-w-okresie-od-1-stycznia-2014r-do-2017

3. WYCENA DLA POTRZEB ZABEZPIECZENIA WIERZYTELNOŚCI  w dniach cz.I.19-20 października cz.II.09-10 listopada 2017r

http://pfsrm.pl/edukacja/item/24-wycena-dla-potrzeb-zabezpieczenia-wierzytelnoscihttp://pfsrm.pl/edukacja/item/24-wycena-dla-potrzeb-zabezpieczenia-wierzytelnosci

 4. WARTOŚĆ RYNKOWA NIERUCHOMOŚCI
– ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI,  UWZGLĘDNIAJĄCE  M.IN. DEFINICJĘ ZAWARTĄ W ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE NR 575/2013 Z DNIA 26 CZERWCA 2013 r. (OBOWIĄZUJĄ OD 1 września 2017r.) 

w dniu 26 października 2017

http://pfsrm.pl/edukacja/item/42-wartosc-rynkowa-nieruchomosci-zmiany-wynikajace-z-nowelizacji-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami-uwzgledniajace-min-definicje-zawarta-w-rozporzadzeniu-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-nr-5752013-z-dnia-26-czerwca-2013http://pfsrm.pl/edukacja/item/42-wartosc-rynkowa-nieruchomosci-zmiany-wynikajace-z-nowelizacji-ustawy-o-gospodarce-nieruchomosciami-uwzgledniajace-min-definicje-zawarta-w-rozporzadzeniu-parlamentu-europejskiego-i-rady-ue-nr-5752013-z-dnia-26-czerwca-2013

szczegóły na stronie internetowej   http://pfsrm.pl/edukacja?filter=1&organizer_id=52http://pfsrm.pl/edukacja?filter=1&organizer_id=52

Back to top