Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
08 marzec 2019

Wybory Wiceprezydentów PFSRM

Wybory Wiceprezydentów PFSRM

W dniu 6 marca 2019 r. na nadzwyczajnym wyborczym posiedzeniu Rady Krajowej odbyły się wybory uzupełniające do Zarządu PFSRM.

W wyniku głosowania Wiceprezydentami Federacji zostali:

1.    Krzysztof Gabrel (Płn.- Wsch. Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych),
2.    Wiesław Majcher (Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu),
3.    Tomasz Luterek (Pomorskie Towarzystwo Rzeczoznawców Majątkowych w Gdańsku).

W związku z powyższym, w PFSRM funkcjonuje Zarząd w pełnym składzie.

Wcześniej, 17 stycznia 2019 r., Prezydentem Federacji wybrany został Tomasz Ciodyk (Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych).

 

Back to top