Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
22 styczeń 2019

Wybory władz PFSRM

fot: www.eksperia.pl fot: www.eksperia.pl

 Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych uprzejmie informuje, że w dniu 17 stycznia 2019 r. podczas posiedzenia Rady Krajowej PFSRM został wybrany prezydent Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych.

Prezydentem PFSRM został  kol. Tomasz Ciodyk – członek Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych.

Nowo wybranemu Prezydentowi składamy serdeczne gratulacje i życzymy sukcesów na rzecz całego środowiska rzeczoznawców majątkowych.

Gratulujemy!

Back to top