Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
20 maj 2019

Dziewiąty numer kwartalnika (styczeń-marzec 2019 r.)

W kolejnym numerze kwartalnika "Wycena Nieruchomości i Przedsiębiorstw" wydawanego przez Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych znaleźć można m.in.:

  • „Federacja ma pracować dla dobra zawodu, a nie skupiać się na samej sobie" - rozmowa z nowym Prezydentem PFRSRM,
  • „Nowe uregulowania prawne, w zakresie gospodarki nieruchomościami dotyczące przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości ” –  Henryk Jędrzejewski,
  • „Zwiększenie jakości operatów - wykorzystajmy sprawdzone stanadrdy – Arek Janicki,
  • „Rynek hoteli w Polsce w 2018 roku” - Dariusz Książek,
  • „Nowelizacja przepisów o obrocie ziemią rolnąi” – Tomasz Ciodyk.
Back to top