Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Władze WSRM

Zarząd Warszawskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ukonstytuował się na zebraniu w dniu 27 kwietnia 2017 roku w składzie: 

Komisja Rewizyjna WSRM ukonstytuowała się na zebraniu w dniu 27 kwietnia 2017 roku w składzie:

Sąd Koleżeński WSRM ukonstytuował się na zebraniu w dniu 25 kwietnia 2017 roku w składzie:

Skład Komisji Abitrażowej WSRM :

Back to top