Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 

Wojciech Wolcendorf

  • Nr uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 2985
  • Rok uzyskania uprawnień rzeczoznawcy majątkowego: 1997
  • funkcja w Stowarzyszeniu: Członek Komisji Arbitrażowej WSRM

Znajdź członka WSRM wg: nazwiska, imienia, funkcji w Stowarzyszeniu

Back to top