Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
28 kwiecień 2016

Zebranie szkoleniowe 10 maja 2016 r. - Zapraszamy

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

DN. 10 MAJA 2016 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: SZACOWANIE STOPY DYSKONTOWEJ DLA POTRZEB WYCENY NIERUCHOMOŚCI NA PODSTAWIE RYNKU KAPITAŁOWEGO

WYKŁADOWCA: prof. dr hab. inż. Mieczysław Prystupa, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

  1. Składniki stopy dyskontowej
  2. Rentowność papierów wartościowych bez ryzyka
  3. Szacowanie premii za ryzyko dla potrzeb określania stopy dyskontowej
  4. Model wyceny dóbr kapitałowych - CAPM
Back to top