Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
18 maj 2016

Zebranie szkoleniowe 31 maja 2016 r. - Zapraszamy

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

DN. 31 MAJA 2016 r. w godz. 18:10 - 21:00

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: ANALIZY PRZESTRZENNE W BADANIACH RYNKU NIERUCHOMOŚCI

WYKŁADOWCA: dr Agnieszka Bitner-Fiałkowska, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (4 godz. edukacyjne)

  1. Cyfrowe mapy katastralne jako źródło informacji nie tylko o poszczególnych nieruchomościach, ale również o zjawiskach zachodzących w dużych skalach przestrzennych
  2. Uniwersalna metoda wyznaczania strefy centralnej miasta
  3. Rozkład przestrzenny cen nieruchomości
Back to top