Warszawskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych
WARSZAWSKIE STOWARZYSZENIE RZECZOZNAWCÓW MAJĄTKOWYCH

 
Napisała 
18 styczeń 2016

Zebranie szkoleniowe w WSRM 26 stycznia 2016 r.

 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE CZŁONKÓW WSRM

dn. 26 stycznia 2016 r. w godz. 18:10 - 20:30

(gmach główny PW, sala nr 219)

TEMAT: WPŁYW NA WARTOŚĆ NIERUCHOMOŚCI LEŚNYCH PEŁNIONYCH PRZEZ NIE FUNKCJI OCHRONNYCH, REKREACYJNYCH ORAZ KRAJOBRAZOWYCH

WYKŁADOWCA: prof. dr hab. inż. Wojciech Wilkowski, rzeczoznawca majątkowy

PROGRAM SEMINARIUM (3 godz. edukacyjne)

  1. Wpływ na wartość nieruchomości leśnej funkcji ochronnych.
  2. Wpływ na wartość nieruchomości leśnej funkcji krajobrazowych.
  3. Wpływ na wartość nieruchomości leśnej funkcji rekreacyjnych.

Osoby pragnące przygotować się dokładniej do seminarium mogą zapoznać się z artykułem prof. dr. hab. Wojciecha Wilkowskiego zamieszczonym w nr. 1/2013 „Rzeczoznawcy Majątkowego” (str. 22-29).

Back to top